Thursday, June 13, 2013

Penambahbaikkan Dokumen Standard Prestasi KSSR bagi Sekolah Rendah (Tahun 1, 2 dan 3) dan KSSM bagi Sekolah Menengah (Ting. 1 & 2)

Diharap semua guru sekolah rendah dan menengah yang terlibat dengan PBS (KSSR dan KSSM) untuk menyemak semula dokumen standard prestasi (DSP) dari  Laman web Lembaga Peperiksaan.

Ada beberapa perubahan ketara pada sesetengah mata pelajaran yang memerlukan guru mata pelajaran berkenaan untuk memuat turun (dowload) DSP yang terkini dari laman web Lembaga Peperiksaan.

Antara mata pelajaran yang terlibat dengan penambah baikkan adalah seperti jadual berikut:

SEKOLAH RENDAH
SEKOLAH MENENGAH
Tahun
Mata Pelajaran
Tingkatan
Mata Pelajaran
1
Pendidikan Islam
1
Bahasa Cina
Pendidikan Moral
Bahasa Iban
Pendidikan Kesihatan
Pendidikan Muzik
Dunia Seni Visual
Pendidikan Islam
Dunia Muzik
Pendidikan Moral
Bahasa Iban
Kemahiran Hidup Bersepadu
2
Pendidikan Islam
- Kemahiran Teknikal
Pendidikan Moral
- Ekonomi rumah
Pendidikan Kesihatan
- Pertanian
Dunia Seni Visual
- Perdagangan Dan Keusahawanan
Dunia Muzik
2
Bahasa Cina
3
Pendidikan Islam
Kemahiran Hidup Bersepadu
Bahasa Cina SK
- Ekonomi Rumah tTangga
Bahasa Cina SJKC
- Pertanian


- Perdagangan dan KeusahawananReactions:

0 komen terkini:

Post a Comment